2828 Sayılı “Sosyal hizmetlerden Yararlanan Çocukların istihdamı halinde Uygulanan Teşvik”

Bilgi FormuPrime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı her bir sigortalı için beş yıl süreyle indirim olarak karşılanmaktadır..

Yaralanma Şartları:

Sigortalı Yönünden:
19.02.2014 tarihi ve sonrasında alınmış olması,
2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup; istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olanlar.

İşyeri Yönünden:
Aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde 02828 kanun numarası seçilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi, Tahakkuk eden primlerin yasal süre içerisinde ödenmesi.