Turquality Desteği

Bilgi Formu

TURQUALITY DESTEKLERİ ÖZET NOT
Türkiye’de farklı kurum kuruluşlar tarafından uygulanmakta olan yaklaşık 130 adet devlet desteği bulunmaktadır. Çok sayıda destek içerisinde, kurgusu, uygulaması ve hedefleri ile öne çıkan en önemli desteklerden biri Turquality desteğidir.

Mal ihracatı ya da hizmet ihracat yapan bir firmanın Turquality desteklerinden yararlanabilmesi için önce Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen denetim şirketlerinden biri (BCG, Deloitte, EY, GT, KPMG, McKinsey, Price) başvuran firmayı incelemeye alır. 10 alanda yapılan detaylı inceleme neticesinde firmanın kurumsal yetkinlik düzeyi ortaya konur. Strateji/Kurumsal Performans, Finans, Marka Performansı/Yönetimi, Yeni Ürün Tasarımı/İnovasyon, Pazarlama/Satış, Tedarik Zinciri, Yönetişim, Bilgi Teknolojileri, Dijitalleşme ve İnsan Kaynakları gibi alanların her birinde firmanın belli bir düzeyde yetkin olması beklenir.

Detaylı inceleme sonucunda Turquality Desteği kapsamına alınan firmalar, yurtdışında gerçekleştirecekleri tanıtım, ofis/ mağaza/ depo/ franchise kira, ofis/ mağaza/ depo/ franchise dekorasyon, tasarım/ marka tescili, pazar araştırması harcamaları için %50 oranında hibe desteği alırlar. Ayrıca, kurumsal altyapıyı geliştirmeye yönelik danışmanlık harcamalara ve istihdam harcamaları da destek kapsamındadır.

Mevcut durumda Türkiye’deki 366 adet marka, yukarıda belirtilen mal ve hizmet Turquality desteklerinden yararlanmaktadır.

Turquality desteği 2 açıdan önemli fayda sağlamaktadır. İlk olarak, bizce en kıymetlisi, Türk markalarının/ firmalarının kurumsallaşması için çok önemli bir araçtır. Turquality desteği kapsamına girmek isteyen firmaların öncesinde kurumsallık konusunda ciddi yatırımlar ve çalışmalar yapması gerekmektedir. İkinci olarak; sağlanan finansal destekler, Türk markalarının yurtdışında tutunması ve uzun vadede daha fazla ihracata yol açması için itici güç olmaktadır.

Firmanıza sağlayacağımız katkıyı 2 başlık altında özetleyebiliriz. İlk olarak, firmanızın Turquality desteği kapsamına girebilmesi için yapması gereken kurumsallaşma yatırımlarını, atması gereken adımları tespit ediyor, sonrasında da bu adımları atmanız için firmanıza danışmanlık yapıyoruz.

İkinci başlık altında ise, Turquality desteğine hak kazanan firmanızın, sağlanan finansal desteklerden azami ölçüde faydalanabilmesi için danışmanlık veriyoruz. Firmanızın ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda Turquality’nin sağladığı finansal desteklerden, ilgili hedef pazarlar bazında mümkün olan en üst düzeyde yararlanılması için gerekli yönlendirmeleri yapmaktayız. Örneğin; dijitalleşme, yeni pazarlara açılma, tasarım altyapısını geliştirme gibi konularda yatırım yapılacaksa; bu yatırımlar için Turquality Programından azami düzeyde yararlanılmasını sağlamak üzere; ilgili yatırımın takvimi, alt yatırım kalemleri arasında önceliklendirme yapılması, hedef pazar seçimi, bütçelendirme vb. konularda danışmanlık vermekteyiz.

Turquality desteklerinden optimum düzeyde yararlanmanın en önemli anahtarı; destek başvurusunu doğru yapmak, harcama kayıtlarını eksiksiz ve hatasız biçimde sisteme yüklemektir. Yanlış yapılmış bir başvuru firma için ciddi finansal kayıpla sonuçlanabilir. Firmanın başvurusu reddedildiğinde ortaya çıkabilecek kayıpların telafisi mümkün olmayabilir. Eksik yapılmış başvurular ise firmanın destek ödemelerini gecikmeli olarak almasına yol açabilmektedir. Bu eksiklikler, eksikliğin niteliğine de bağlı olarak, destek ödemesini birkaç ay gecikmeli almanıza sebep olabilmektedir. Bütün bu aksaklıkları ortadan kaldırmak üzere, başvuru sistematiğinizi kurmak ve başvurularının her aşamasında katkı sağlamak üzere danışmanlık vermekteyiz.