% 5 Prim Teşviki (işçi ve işveren için)

Bilgi Formu

5510 Sayılı kanununun 4/a maddesi kapsamında sigortalı işçi çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri mevcuttur. 5510 sayılı Kanun’un 4(a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.
Herhangi bir süreye bağlı olmaksızın uygulanan 5 puanlık prim teşviki işçi ve işverenler için primlerini düzenli ödemek kaydıyla SGK sistemi tarafından otomatik olarak tahakkuk ettirilerek ödenecek primden düşülen teşviktir. Bu teşvik sistemi işverenler için sistem tarafından otomatik yapıldığından uygulamada zorluk bulunmamaktadır.

İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi için;
- Aylık prim ve hizmet belgeleri (APHB) yasal süresi içinde verilmelidir.

– Kayıt dışı sigortalı istihdam edilmemelidir.

- İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için borçlarının bulunmaması gerekmektedir. (Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar uygulamayı etkilemeyecektir.)

- Prim borçları Türkiye geneli tüm işyeri bazında değerlendirileceğinden, aynı işverenin borcu olmayan diğer işyerlerinden dolayı teşvikten yararlanılamayacaktır.

– İhale konusu işler kapsama girmemektedir.

Bu şartlara sahip işveren için;
- Aylık prim ve hizmet belgesi (APHB) sisteme 05510 Kanun türü seçilerek girilmelidir. (Seçilebilecek APHB türleri : 1-4-5-6-13-24-29-30-31-32)

– 4447 sayılı Kanunun geçici 7’nci, geçici 9’uncu ve geçici’10 uncu maddesinde,

– Engelli sigortalılar,

– 5510 sayılı Kanunun ek 2’nci maddesinde,

– 5225 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde (Kültür yatırımları),

– AR-GE teşviklerinde,

İşverenler 5 puanlık prim desteğinden yararlanabileceklerdir. Bu indirimden sonra işverenin yararlandığı ilgili kanunda başka bir indirim varsa eğer işveren hissesi bu oranlar üzerinden hesaplanacaktır.
- Borcu olan alt işveren varsa bu durumda hem işveren, hem de borcu olan alt işveren bu teşvikten yararlanamazken işverenin borcu olup, alt işverenin borcu yoksa, alt işveren bu teşvikten yararlanabilir.
-Prim borçlarının KDV iadesi alacaklarından mahsup edilmesiyle ödenmesi durumunda da bu teşvikten yararlanılabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile müşterek belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 5 puanlık prim indirimi konusunda önemli bir değişikliğe gitti. 2021/26 Sayılı Genelge uyarınca artık 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilmek için işverenin SGK’ya yasal süresi geçmiş prim borcu bulunup bulunmadığı işyeri bazında değil Türkiye genelindeki tüm işyerleri dikkate alınarak sorgulanacak.