6486 Sayılı Kanun Kapsamındaki Teşvik

Bilgi Formu

Bir ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, bölgesel bazlı bazı illerde prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.
2013 yılından bu yana uygulanan bu teşvik sisteminin uygulama süresi bölgesel bazlı değişiklik göstermektedir.

 (I) SAYILI LİSTE  (II) SAYILI LİSTE  (III) SAYILI LİSTE
     
 Afyonkarahisar  Adıyaman  Ağrı
 Amasya  Aksaray  Ardahan
 Artvin  Bayburt  Batman
 Bartın  Çankırı  Bingöl
Çorum Erzurum Bitlis
Düzce Giresun Diyarbakır
Elazığ Gümüşhane Hakkari
Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Hatay Kilis Kars
Karaman Niğde Mardin
Kastamonu Ordu Muş
Kırıkkale Osmaniye Siirt
Kırşehir Sinop Şanlıurfa
Kütahya Tokat Şırnak
Malatya Tunceli Van
Nevşehir Yozgat Bozcaada-Gökçeada ilçeleri
Rize    
Sivas    
Trabzon    
Uşak    


Yukarıda belirtilen il ve ilçelerdeki işyerleri aşağıdaki şartları yerine getirmek suretiyle 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak 6 puanlık prim desteğinden de yararlanmışlardır.
• Muaccel bir borcun bulunmaması/taksitlendirilmiş olması
• Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik, idari para cezası borcunun bulunmaması/borç tutarının aylık brüt asgari ücreti
   geçmemesi/taksitlendirilmiş olması,
• SGK aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal sürede verilmesi,
• Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal sürede ödenmesi,
• e-Borcu Yoktur Aktivasyon işleminin yaptırılmış olması,