6645 İş Başı Eğitim Programını Tamamlayanların Teşviki

Bilgi Formu

*Programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam,
*İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,
*İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay,
*Diğer sektörlerde 30 ay sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.