6645 Sayılı İşsizlik Ödeneği İstihdam Teşviki

Bilgi Formu

Destek kapsamına; 01.10.2009 ve bu tarihten itibaren işe alınan ve işe giriş itibariyle işsizlik ödeneğine hak kazanmış olan işsizlik ödeneğine hak kazanmış çalışanlar girmektedir. İşçi ve İşveren hissesinin tamamı (Kısa vadelilerin sadece %1 ‘i ) SPEK alt sınırı üzerinden işsizlik sigortası süresi sonuna kadar faydalanılacaktır.
Bu destekten yararlanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

Sigortalı Yönünden :
– 01.10.2009 ve sonrasında işe alınmış olmak –
İşe giriş itibariyle işçinin işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması.

İşyeri Yönünden :
-Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması.
-İşsizlik ödeneğine haz kazanmış olan sigortalının, bu ödeneğe hak kazanmadan önceki son çalıştığı iş yeri haricindeki bir iş yerinde işe başlamış olması gerekmektedir.